راژیس

درباره ما بیشتر بدانید!

آکادمی راژیس ،مجموعه تازه ای است که از فکرکده امین ایرانیان برگرفته شده است، ومسئولیت برگزاری آموزش را از سمت سازمان فکرکده به طور کامل دریافت کرده است. هدف اصلی تیم  آکادمی راژیس توسعه علم‌های مدرن و آینده دار می باشد که امیدوار است سیستم منابع انسانی کشور را به طور واقعیآموزش دهد. این مجموعه با تیم تحقیقاتی قوی و به‌روزی که دارد، دوره‌های آموزشی هوشمندانه‌ای طراحی می‌کند تا علوم فعالیت حرفه‌ای و موثر را گسترش دهد و افراد توانمند برای شغل‌های در میان بزرگان جهان، حرفی برای گفتن داشته باشند، و همچنین جامعه ای مدرن برای امروز و فردای کشور بسازد. افرادی که در دنیای جدید امروز حرفی برای گفتن داشته باشد. در همین اصل آکادمی راژیس تا کنون بیش از دو هزار نفر را به طور مستقیم و غیر مستقیم آموزش داده است.

مسیر تخصصی دوره های سازمان فنی و حرفه ای 

راژیس، کارآموزان خود را تا رسیدن به یافتن یک مسیر حرفه ای  همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه هر فرد متخصصی می‌تواند وارد بازار کار شود، اما به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار، دسترسی به بهترین موقعیت شغلی متناسب با مهارت‌های افراد، کمی مشکل و پیچیده است. تیم راژیس در صدد است با پیوند آموزش حرفه ای به بازار کار تخصصی، این مشکل و مسئله بسیار سهمگین را حل کند. آزمون‌های تخصصی در پایان دوره‌های آموزشی  که از سمت سازمان فنی و حرفه ای کشور برگزار می گردد، یکی از بهترین و معتبرترین مسیر های ساختن رزومه و تاییدیه‌های شغلی می باشد.تکارآموزان سازمان فنی و حرفه ای و آکادمی راژیس می بایست موقعیت‌های بهتری را شناسایی کنند و به کمک دوره هیا از آنها نتیجه بگیرند، همچنین در صدد معرفی کارآموزان حرفه ای خود به سازمان ها و شرکت های مختلف معرفی کنیم همچنین ما خود را مدیون جامعه علمی و کسب و کار کشور می دانیم و برای ادای دین خود تلاش می کنیم.

نظرات برخی از دانش پذیران

متفاوت های راژیس